Client: Garena – AOV

Production Year: Feb 2022

Scope of Work:

 • 3D MODELING FOR CHARACTER & ENVIRONMENT
 • RIGGING
 • LAYOUT & ANIMATION
 • LIGHTING & LOOK DEVELOPMENT
 • FX SIMULATION
 • RENDERING
 • COMPOSITING

Credit:

 • Client: Garena
 • Art director: Thao Dan, Nguyen Phan
 • Supervisor: Huy Minh
 • Modeling: Duy Luân, Nguyên Trần, Hung Nguy, Thạch Thảo
 • Rigging: Quang Ho Tuan
 • Animation Supervisor: Tuấn Annh
 • Animation: Tony Nguyen, Phạm Văn Tiến, Xan San, Thao Lương, Tiến Hoang Nguyen, Nguyễn Dương
 • Lookdev – Lighting: Tinh Doo, Nguyen Quoc Quang, Hồng Liên
 • Technical setup – Render scene: Tinh Doo
 • VFX/Simulation: Do Vu Linh, Nguyễn Quang Phóc, Pham Cong Tri
 • Hair: Tín Nguyễn Hiền Hà
 • Compositing: Thanh Luy, Nguyen Phuong Thao
 • Speacial Thanks: Vinh Vũ, Thai Phan, Lê Chí Linh, Định Phạm, Tu Van Le-Tran, Văn Huynh Hảo Hảo
 • Producer: Hoa Hoa, Khoa Đăng, Tân Nguyễn
 • Executive Producer: Khoa Đăng, Tân Nguyễn

Gallery

10
2
9
5
6
7
8

BEHIND THE SCENE

Tel Annas - 3D Model

Tel Annas's Tiger - 3D Model

Tullen - 3D Model

Tullen's Tiger - 3D Model

Boss - 3D Model

ENVIRONMENT DESIGN

SHARE