Client: Garena - AOV

Production Year: Oct 2022

Scope of Work:

 • 3D MODELING FOR CHARACTER & ENVIRONMENT
 • RIGGING
 • LAYOUT & ANIMATION
 • LIGHTING & LOOK DEVELOPMENT
 • FX SIMULATION
 • RENDERING
 • COMPOSITING & MOTION GRAPHIC

Credit:

 • Client : Garena
 • Art Director : Vinh Vũ
 • Supervisor : Huy Minh
 • Project Manager : Khoa Đăng
 • Modeling character: Văn Huynh,  Nguyễn Hương, Thanhvinh Bui, Hoang Duy
 • Grooming artist : Hảo Hảo , Hiền Hà
 • Modeling environment: Lê Đặng Nhựt Minh
 • Rigging : Thai Phan
 • Animation Supervisor: Phúc Cao
 • Layout: Đồng Sĩ Quân, Lê Văn Lên, Vũ Xuân Hòa
 • Animator: Tu Van Le-Tran, Định Phạm, Thai Phan, Phạm Văn Tiến, Hoàng Nguyễn, Tony Nguyễn
 • Lookdev – Lighting: Nguyen Quoc Quang , Lê Chí Linh , Tinh Doo
 • Technical setup – Render scene: Tinh Doo
 • VFX/Simulation: Trieu Chau, Nguyen Quoc Quang, Lê Chí Linh, Huy Minh, Vinh Vũ, Lê Đặng Nhựt Minh, Huy Đăng Nguyễn, Nguyễn Quang Phóc, Pham Cong Tri
 • Motion Graphic: Nguyễn Tấn An
 • Compositing: Nguyen Quoc Quang, Lê Chí Linh, Huy Minh, Nguyen Phuong Thao
 • Producer: Nguyễn Thanh Phương, Tân Nguyễn
 • Executive Producer: Khoa Đăng, Tân Nguyễn

Gallery

5-min
12-min
14-min
15-min
7
13-min

BEHIND THE SCENE

CHARACTER DESIGN

Quillen - 3D Model

Aya - 3D Model

ENVIRONMENT DESIGN

Breakdown

SHARE