__wf_reserved_kế thừa

Dawning Fire, Kaiming Tulen and Tel’annas Wreathing Mist

CHIA SẺ
Một dự án đầy thử thách nơi các nhân vật hoạt động trong một môi trường khổng lồ. Xem đoạn trailer tuyệt vời này, cho thấy Tulen và Tel'Annas chiến đấu chống lại một tội ác chưa được nói ra đe dọa dãy núi Kunlun yên tĩnh của Vương quốc Rồng, trong khi được hỗ trợ bởi những con quái vật bảo hộ Kaiming và Suanni huyền thoại.

Trailer

Đằng sau hậu trường

Không có mục nào được tìm thấy.

Tạp chí

__wf_reserved_kế thừa
ENVIRONMENT BREAKDOWN

Dawning Fire, Kaiming Tulen and Wreathing Mist Tel’annas

Dawning Fire, Kaiming Tulen and Wreathing Mist Tel’annas

Hãy cùng xem lại video cho AOV 2022 Lunar Skin. DAWNING FIRE - Dự án Kaiming Tulen & Wreathing Mist và xem tài năng của Rare Reversee đã làm việc như thế nào để tạo ra tác phẩm tuyệt đẹp này!