RARE REVERSEE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

ĐIỀU 1. GIỚI THIỆU

 1. Chào mừng bạn đến với Rare Reversee, website này được điều hành bởi Công ty TNHH Rare Reversee (“RARE REVERSEE”). Các điều khoản dưới đây là thỏa thuận giữa Bạn và RARE REVERSEE liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của RARE REVERSEE ("Dịch Vụ").
 2. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Trang web của RARE REVERSEE , Bạn được xem là đã đồng ý với các Điều khoản này, bao gồm bạn chấp nhận các thông lệ, yêu cầu và/hoặc chính sách được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và bạn đồng ý cho chúng tôi thu nhập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả dưới đây; vì vậy, Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này, đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của RARE REVERSEE. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.
 3. Các Dịch Vụ của RARE REVERSEE rất đa dạng và đối với dịch vụ cụ thể (mà Bạn lựa chọn sử dụng) có thể áp dụng các điều khoản dịch vụ bổ sung và/hoặc yêu cầu áp dụng điều khoản sử dụng riêng biệt (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi để sử dụng Dịch Vụ); trong trường hợp này, các điều khoản bổ sung và hoặc điều khoản sử dụng riêng biệt của các Dịch Vụ đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của Bạn với RARE REVERSEE nếu Bạn sử dụng các Dịch Vụ đó.
 4. Các Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn có thể được cung cấp bởi chính RARE REVERSEE và/hoặc Công ty con, Công ty liên kết với RARE REVERSEE ("Công Ty Liên Kết"), tùy từng trường hợp cụ thể; trong trường hợp Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty Liên Kết với RARE REVERSEE thì Điều Khoản Sử Dụng này cũng sẽ được áp dụng giữa Bạn và Công Ty Liên Kết cung ứng Dịch Vụ đó.

ĐIỀU 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

 1. "Điều Khoản Sử Dụng": là Điều khoản sử dụng RARE REVERSEE này và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.
 2. "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được quy định tại Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.
 3. "Dữ Liệu": là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Bạn tham gia, sử dụng Dịch Vụ của RARE REVERSEE và/hoặc Công Ty Liên Kết với RARE REVERSEE và được hệ thống máy chủ (server) của RARE REVERSEE ghi nhận lại.
 4. Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay sai về một cá nhân có thể được xác định danh tính từ dữ liệu đó hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có thể có quyền truy cập.

ĐIỀU 3. YÊU CẦU VỀ ĐỘ TUỔI

 1. Để sử dụng các Dịch Vụ của RARE REVERSEE, Bạn phải đảm bảo rằng, Bạn đã đủ mười tám (18) tuổi. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, và hoặc độ tuổi tương ứng theo quy định Pháp luật sở tại nơi bạn sinh sống. Trường hợp Bạn chưa đáp ứng điều kiện này, Bạn không được phép sử dụng Sản Phẩm này.
 2. Bạn cần xem xét các khuyến cáo về độ tuổi sử dụng của dịch vụ, thời gian được phép sử dụng dịch vụ và đảm bảo Bạn đủ tuổi theo khuyến cáo từ dịch vụ được cung cấp. RARE REVERSEE có quyền từ chối cung ứng dịch vụ cho Bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu Bạn chưa đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hoặc sử dụng dịch vụ quá thời gian theo quy định.

ĐIỀU 4. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 1. Như với hầu hết các trang web và ứng dụng di động, thiết bị của bạn sẽ gửi thông tin có thể bao gồm dữ liệu về bạn được máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Dịch vụ của RARE REVERSEE. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ Giao thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động, số nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc số nhận dạng thiết bị di động (MEID) cho thiết bị di động của bạn, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang bạn truy cập trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Thông tin cũng được bao gồm trong số liệu thống kê ẩn danh để cho phép chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng Trò chơi và Trang web của chúng tôi.
 2. Đôi khi, chúng tôi có thể triển khai cookie hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Trang web, Trò chơi và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. Cookies là số nhận dạng mà chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm Dịch vụ hoặc trang web được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi hoạt động trong Trang web và Trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết đến thông tin liên quan đến những mặt hàng bạn đã chọn cho các trang mua hàng mà bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Ví dụ, thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung cụ thể mà bạn quan tâm và để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ.
 3. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Trang web, Trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi.
 4. Tài khoản ngân hàng của bạn và thông tin thanh toán liên quan đến thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ sẽ không được RARE REVERSEE thu thập hoặc lưu trữ. Tất cả các thông tin thanh toán này được và chỉ được lưu trữ bởi đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán hợp pháp có cam kết với RARE REVERSEE đảm bảo các quy định bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến dữ liệu cá nhân.
 5. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn sẽ được lưu trữ tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm Bạn cung cấp thông tin và/hoặc tạo ra dữ liệu. Thời gian lưu trữ thực tế Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn có thể sẽ lâu hơn, tùy thuộc vào khả năng và mức độ đáp ứng về cơ sở hạ tầng của RARE REVERSEE .
 6. Bạn theo đây đồng ý và chấp thuận không hủy ngang rằng, RARE REVERSEE có quyền sử dụng các thông tin nêu trên để gửi đến Bạn các tin nhắn, thư điện tử (email), gọi điện thoại và/hoặc liên hệ với Bạn theo bất kỳ cách thức nào mà RARE REVERSEE lựa chọn sử dụng nhằm (i) hỗ trợ, cung ứng các Dịch Vụ tốt nhất cho Bạn; (ii) duy trì và cải thiện Dịch Vụ; (iii) phát triển các dịch vụ mới, (iv) gửi đến Bạn các thông tin, nội dung nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá các dịch vụ của RARE REVERSEE và/hoặc Công Ty Liên Kết với RARE REVERSEE ; (v) phân tích, đo lường hiệu quả các Dịch Vụ mà Bạn sử dụng; (vi) liên hệ trực tiếp với Bạn để nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, xác thực thông tin và các mục đích khác.
 7. Các thông tin, Dữ Liệu của Bạn được RARE REVERSEE thu thập và lưu trữ sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi của RARE REVERSEE (bao gồm RARE REVERSEE và các Công Ty Liên Kết với RARE REVERSEE ). RARE REVERSEE sẽ không chia sẻ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp như được quy định dưới đây.
 8. RARE REVERSEE sẽ cung cấp, chia sẻ các Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu và/hoặc các thông tin khác của Bạn mà RARE REVERSEE lưu trữ trong các trường hợp sau đây:some text
  • Được sự đồng ý của Bạn;
  • Theo yêu cầu của Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc RARE REVERSEE chủ động cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
  • RARE REVERSEE sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) mã hóa thông tin theo tiêu chuẩn phù hợp; (ii) thiết lập các hệ thống tường lửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép; (iii) sử dụng dịch vụ máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các đơn vị, doanh nghiệp có tiêu chuẩn bảo mật cao.
 9. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:some text
  • Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc các giao dịch hoặc thông tin liên lạc của bạn với bên thứ ba thông qua Dịch vụ;
  • Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ, Trang web và Trò chơi của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tùy chọn của bạn.
  • Để phản hồi, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để thực hiện các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ;
  • Để thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành nào;
  • Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
  • Để duy trì và quản lý mọi bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật và hỗ trợ khác có thể được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của chúng tôi hoạt động trơn tru;
  • Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư bưu điện hoặc cách khác nhằm mục đích quản lý và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn trong việc truyền đạt thông tin quản trị cho bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin liên lạc như vậy của chúng tôi có thể là bằng cách gửi thư từ, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, điều này có thể liên quan đến việc tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để mang lại việc phân phối tương tự cũng như trên trang bìa bên ngoài của phong bì/gói thư;
  • Để cho phép những người dùng khác tương tác hoặc kết nối với bạn, bao gồm thông báo cho bạn khi một người dùng khác gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Trò chơi hoặc Trang web;
  • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc lập hồ sơ), để phân tích cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn;
  • Để cho phép quảng cáo và các cuộc kiểm toán và khảo sát khác, trong số những thứ khác, xác thực quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của chúng tôi và hiểu trải nghiệm của họ với Dịch vụ của RARE REVERSEE;
  • Để đáp ứng các quy trình pháp lý hoặc tuân thủ hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc quy định của bất kỳ khu vực tài phán liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đáp ứng các yêu cầu tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật nào ràng buộc đối với RARE REVERSEE hoặc các quy định liên quan của RARE REVERSEE, các tập đoàn hoặc chi nhánh;
  • Để tạo ra số liệu thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo luật định và/hoặc lưu giữ hồ sơ;
  • Để thực hiện thẩm định hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra lý lịch) theo các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc các thủ tục quản lý rủi ro của chúng tôi có thể được yêu cầu bởi luật pháp hoặc có thể được chúng tôi đưa ra;
  • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
  • Để lưu trữ, lưu trữ, sao lưu (dù là để khắc phục thảm họa hay cách khác) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài phạm vi quyền hạn của bạn;
  • Để xử lý và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tài sản kinh doanh hoặc giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trong đó giao dịch đó liên quan đến RARE REVERSEE với tư cách là bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty liên quan hoặc chi nhánh của RARE REVERSEE với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến RARE REVERSEE và/hoặc bất kỳ một hoặc nhiều Các công ty liên quan hoặc chi nhánh của RARE REVERSEE với tư cách là (các) bên tham gia và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác là bên tham gia giao dịch đó. “Giao dịch tài sản kinh doanh” đề cập đến việc mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, chuyển nhượng hoặc tài trợ nào khác của một tổ chức hoặc một phần của tổ chức hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
  • Bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm nhận được sự đồng ý của bạn. (gọi chung là “Mục đích”).

ĐIỀU 5. HÀNH VI VI PHẠM & BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

a. Lợi dụng việc sử dụng Dịch Vụ để:

i. Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

ii. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

iii. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

iv. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

v. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trò Chơi, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

vi. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b. Thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của RARE REVERSEE:

i. Xóa các thông tin liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Sản Phẩm;

ii. Chỉnh sửa, đảo ngược mã, biên tập lại mã của Sản Phẩm hoặc dùng các cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Sản Phẩm;

iii. Rà soát (scan), kiểm tra, kiểm thử để phát hiện hay tìm kiếm lỗi (bug) hoặc điểm yếu tồn tại của Sản Phẩm cho mục đích bất chính;

iv. Tiến hành sao chép, chỉnh sửa, thêm, bớt, thay đổi tính năng hoặc hiệu quả vận hành của Sản Phẩm đối với dữ liệu sinh ra và lưu trữ tại bất kỳ điểm nào trong quá trình vận hành Sản Phẩm hoặc dữ liệu tương tác của máy chủ (server) và máy trạm (client) trong quá trình vận hành Sản Phẩm và dữ liệu hệ thống cần thiết để vận hành Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở plug-in, auto hoặc hệ thống liên quan khác kết nối với các công cụ của bên thứ ba khi chưa được RARE REVERSEE cho phép, đồng ý trước bằng văn bản;

v. Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, liên kết, chuyển tải, biên tập, xuất bản hay tạo các website, microsite … đối với các nội dung sở hữu trí tuệ mà RARE REVERSEE sở hữu hoặc được độc quyền sử dụng, phân phối, phát hành;

ĐIỀU 6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Một số Dịch Vụ của RARE REVERSEE cho phép bạn chia sẻ các nội dung thông qua hệ thống của RARE REVERSEE ; đối với các nội dung này, Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, Bạn là chủ sở hữu hợp pháp, duy nhất của nội dung này, trường hợp (các) nội dung mà Bạn chia sẻ có đồng sở hữu thì Bạn đảm bảo rằng, Bạn đã được (các) đồng sở hữu này đồng ý và cấp quyền đầy đủ cho Bạn.
 2. Đối với các nội dung được Bạn chia sẻ thông qua hệ thống của RARE REVERSEE, Bạn theo đây đồng ý không hủy ngang, cấp cho RARE REVERSEE và Công Ty Liên Kết với RARE REVERSEE quyền không độc quyền, vĩnh viễn, hoàn toàn miễn phí, và trên phạm vi toàn cầu để (i) lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của Bạn; (ii) xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của Bạn nếu Bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác; (iii) chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của Bạn (ví dụ: định dạng lại hoặc dịch nội dung sang ngôn ngữ khác).
 3. Đối với các Dịch Vụ được RARE REVERSEE và/hoặc Công Ty Liên Kết với RARE REVERSEE cung cấp cho Bạn, RARE REVERSEE theo đây cấp cho Bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng và không được thương mại hóa để sử dụng các Dịch Vụ của RARE REVERSEE và/hoặc Công Ty Liên Kết với RARE REVERSEE .
 4. Ngoài quyền sử dụng Dịch Vụ như đã được cấp cho Bạn theo quy định tại khoản 8.3 nêu trên, RARE REVERSEE bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn sản phẩm, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc … trong các Dịch Vụ cùng với các quyền khác liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn.

ĐIỀU 7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

 1. RARE REVERSEE cam kết sẽ cung cấp các Dịch Vụ đến Bạn trong giới hạn trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.
 2. Dịch Vụ của chúng tôi sử dụng các dịch vụ thanh toán do các bên thứ ba có thẩm quyền cung cấp ("Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán"). Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ thu thập và sử dụng thông tin thanh toán cụ thể cho mục đích thủ tục thanh toán khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và trong Trang web của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba khi luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google.
 3. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH AN TOÀN CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Dữ liệu cá nhân của bạn được chứa trong các mạng được bảo mật và chỉ một số người có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó mới có thể truy cập được và được yêu cầu giữ bí mật dữ liệu cá nhân. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của RARE REVERSEE. Bạn được khuyến khích đọc các điều khoản và chính sách khác do các bên thứ ba đó xuất bản trên trang web của họ hoặc cách khác.
 4. Để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của Dịch Vụ, RARE REVERSEE sẽ áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Dịch Vụ;
 5. RARE REVERSEE sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Dịch Vụ; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Dịch Vụ có thể (i) bị gián đoạn cung cấp, (ii) bị lỗi (bug), (iii) bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Dịch Vụ; trong trường hợp này, RARE REVERSEE sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) và trong thời gian hợp lý để khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ cho RARE REVERSEE mọi trách nhiệm liên quan.
 6. RARE REVERSEE sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ, bảo mật Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn như đã nêu; tuy nhiên, Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, không có bất kỳ hệ thống nào là an toàn tuyệt đối và chống lại được mọi cuộc tấn công, hack, cheat; vì vậy, trường hợp hệ thống của RARE REVERSEE bị tấn công, hack, cheat và Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn (có nguy cơ) bị lộ thì RARE REVERSEE sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến Bạn và Bạn đồng ý miễn cho RARE REVERSEE khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

ĐIỀU 8. CÁC HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ

 1. Mọi vấn đề hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ sẽ được hỗ trợ thông qua (i) email publishing@rarereversee.com và tuân thủ theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của RARE REVERSEE tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.
 2. Mọi khiếu nại liên quan đến Dịch Vụ phải được gửi đến RARE REVERSEE bằng một trong các phương thức nêu trên và trong thời hạn ba (3) tháng kể từ thời điểm phát sinh vấn đề cần khiếu nại; quá thời hạn nêu trên, RARE REVERSEE có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại nay.
 3. Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Dịch Vụ thì Bạn phải thực hiện quá trình định danh đầy đủ để RARE REVERSEE có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc RARE REVERSEE có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì RARE REVERSEE có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn.
 4. Đối với vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân, Bạn có quyền rút lại sự đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, xem và tải xuống thông tin mà bạn đã cung cấp cho RARE REVERSEE. Bên cạnh đó, yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cần trình bày theo PHỤ LỤC kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ - Mẫu số 1 - Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân (dành cho cá nhân).

ĐIỀU 9. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH

 1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bên cạnh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng Dịch Vụ, Bạn sẽ (i) tuân thủ đầy đủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam; (ii) tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật nơi Bạn truy cập, sử dụng Dịch Vụ và/hoặc quốc gia mà Bạn mang quốc tịch; và (iii) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn khởi tạo, truy cập, sử dụng Dịch Vụ và đảm bảo RARE REVERSEE sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
 2. Trường hợp RARE REVERSEE nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc RARE REVERSEE có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà RARE REVERSEE có được thì RARE REVERSEE có quyền (i) ngưng cung cấp Dịch Vụ cho Bạn mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng Dịch Vụ.

ĐIỀU 10. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan.
 2. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mẫu thuẫn nào giữa Bạn và RARE REVERSEE mà không thể giải quyết được trên tinh thần thương lượng và hòa giải thì Bạn đồng ý rằng, các tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh – nơi RARE REVERSEE đặt trụ sở chính.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CÒN LẠI

 1. Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với RARE REVERSEE .
 2. Việc RARE REVERSEE không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC ÁP DỤNG VÀ SỬA ĐỔI

 1. Bạn đồng ý rằng, RARE REVERSEE có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điểm sửa đổi, bổ sung nào, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Dịch Vụ trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ thì sẽ được hiểu là Bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.
 2. Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024 và thay thế cho tất cả các điều khoản sử dụng, Quy chế sử dụng Dịch Vụ trước đây (nếu có).