Một bức tranh nói lên một ngàn từ

Đang tải...
20
%

THÔNG QUA HOẠT HÌNH, CHÚNG TÔI MANG CÂU CHUYỆN CỦA BẠN VÀO CUỘC SỐNG.

Một bức tranh nói lên một ngàn từ

THÔNG QUA HOẠT HÌNH, CHÚNG TÔI MANG CÂU CHUYỆN CỦA BẠN VÀO CUỘC SỐNG.

Founded in 2019, RARE REVERSEE is a CGI company specializing in CGI Production. We deliver premium products and services such as Game, Animation / VFX, and Commercial.

__wf_reserved_kế thừa
__wf_reserved_kế thừa

Not simply do CGI, we do creativity and art direction. We have been involved in lots of creative projects from concept development, storyboarding to post-production.

Our core values are: Transparency, Process, Collaboration, and Adaptability

RARE REVERSEE aims to positively impact the CGI industry in Vietnam and globally.

TAI HỌA

Trò chơi Scourge kể những câu chuyện xoay quanh những huyền thoại đô thị từ những năm 1990 ở Sài Gòn, Việt Nam. Nhân vật chính nam bị mắc kẹt bởi những tội lỗi trong quá khứ gây ra bởi những sai lầm của anh ta và gia đình anh ta. Bây giờ, anh ta phải đối mặt và vượt qua hậu quả để tìm ra con đường cứu chuộc, và bạn là anh ta.

./the-scourge
__wf_reserved_kế thừa